Företaget

Expressive Arts Stockholm AB skapades i början av 90-talet genom en sammanslagning av Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi och den verksamhet i grupp med inriktning på kropp (bioenergetics) och psykodrama, som bedrivs av Gunder Forss.

Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi är registrerad bifirma till Expressive Arts. Institutet har arbetat med fyråriga utbildningar som har lett till diplomering i Uttryckande Konstterapi. Den senaste utbildningen av-slutar under hösten 2016. Institutet har allt sedan starten ett nära samarbetet med Norsk Institutt for Kunsuttryck og Kommunikasjon (NIKUT), där man numera genom ett samarbete med en norsk högskola kan genomgå en högskoleutbildning på masternivå. Det svenska institutet medverkar i den norska utbildningen, och svenska
studenter kommer att kunna gå i handledning inom ramen för sin utbildning hos oss i Stockholm.

Expressive Arts kommer i fortsättningen att genomföra tvååriga utbildningar i uttryckande konstterapi för perso-ner som lägst har en grundläggande psykoterapiutbildning. Den första utbildningen beräknas starta under hösten 2017. Utbildningsprogram och övrig information beräknas finnas tillgänglig senast under oktober månad 2016.

Företaget har sedan hösten 2010 i samverkan med Aalborg Universitet, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset varit genomfört en studie i Uttryckande konstterapi och musik för kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer. Arbetet analys av data beräknas slutföras under hösten och våren 2016/17.

Expressive Arts kommer i samverkan med kolleger bedriva och utveckla en psykoterapimottagning i sina lokaler i Hälsans Hus i Stockholm. Vi kommer även att fortsättningsvis arbeta med personalhandledning i olika former.

Anmäl ditt intresse via vårt kontaktformulär eller kontakta                                                                      Gunder Forss (070-444 62 47) eller
Margareta Wärja (070-759 07 56).

För direkt kontakt med någon av terapeuterna se deras kontaktuppgifter.