Gunder Forss

Leg psykolog, leg psykoterapeut, kroppsinriktad psykoterapeut, CAGS (lärare i Uttryckande konst).
Tel. 070-444 62 47

Klicka på Självutveckling så får du en närmare presentation av min specialisering på arbete i grupp med självutveckling och psykoterapi. Min nästa - och med hänsyn tlll min ålder - min sista grupp,  Grupp 27 är i en rekryteringsfas. Jag har nu under trettio år arbetat med grupp och individ i grupp - ett arbete som varit mitt ständiga "universitet".