Korta Musikresor - KMR 15-17 september 2017 (ändrad tid!)

KMR är en psykoterapeutisk metod att via en musikupplevelse
med dess "inre bilder" finna och bearbeta annars dolda och ofta tidiga erfarenhetsmönster i människans liv. Tidigt grundade känslomättade erfarenheter i relationer - särskilt upp till tvåårs ålder - skapar sedan ett inre och oftast omedvetet förhållningssätt till andra under hela människans livstid.