Terapeutiskt workshop i uttryckande konstterapi 18-20 maj 2018 (OBS! NY TID!)

Uttryckande konstterapi (Expressive Arts Therapy) är en metod
för psykoterapi och självutveckling och som använder olika konstnärliga språk i den mellanmänskliga kommunikationen.